Akas zīme ir ziemas saulgriežu zīme, kas ievada jaunu saules gadu. Tā atspoguļo kosmisko kārtību, pasaules pamatu, kur caur simboliskiem akas grodiem , kurus rada četri zelta krusti veidojas tukšuma telpa jeb sākotne. Tie ir četri saulgriežu notikumi, četri gadalaiki, kas izpaužas arī kā attiecības starp tumsu un gaismu, Četri cilvēka mūža posmi, četras debess puses. Zīmei ir spēcīga aizsardzības, sakārtotības enerģija. Kā var izskaidrot, ka zīmes strādā? Ap visām dzīvām būtnēm, arī priekšmetiem un zīmēm ir aura, enerģētiskais lauks, kurš tiek pastiprināts ar mūsu domu spēku, tādēļ apkārtējā vide tiek ietekmēta pat lielos attālumos. Ziemas saulgriežu laikā ņem baltu papīra lapu, centrā uzvelk Akas zīmi un ieraksta galvenos jaunā gada darbus, uzdevumus, kā arī datumus, termiņus notikumu realizācijai. Mūsu dzīves apstākļi ir mūsu domu produkts. Viss, ko dzīvē sasniedzam iet caur mūsu dvēseles vārtiem, un no tā, cik plaši tie ir bijuši atvērti atkarīga sasniegto mērķu pilnība. Akas zīmes formā var veidot ugunskuru, veicot uguns rituālu veiksmei un ieceru realizācijai. Vēlams zīmes centrā nolikt ziedojumu – graudus, maizi, medu, avota ūdeni un izteikt lūgumu. Piemēram: ,,Es vēršos pie tevis Dievs, Laima, Māra, pie Uguns mātes un lūdzu labu veselību, labklājību. Lūdzu palielināt iztikas līdzekļus manā ģimenē un dzimtā, vairot ieņēmumus biznesā, palīdzēt atrast ienākumu avotus. Lūdzu, mīļā uguns, attīri mūs, sadedzini visus sārņus, visu, kas traucē dzīvot un būt laimīgam. No visas sirds lūdzu! Paldies!” Ne mirkli nešaubies, tici, ka panāksi to, pēc kā ilgojies. Lai Akas zīme palīdz saklausīt pareizās domas pareizai un labai dzīvei! Zīme runā par pasaules pamatu, kur centrā veidojas tukšuma telpa jeb jauns sākums. Viss ir ciklisks, pakļauts kustībai un mainībai. Kad iepriekšējais norišu cikls noslēdzies, sākas nākamais. Simboliski zīmē savienojas augša ar leju, debesis ar pazemi, tie ir kā vārti uz citu pasauli, uz pārpasaulīgo, smalko plānu, uz informatīvo lauku, kur katrs var izvēlēties turpmāko likteni. Aiz katra simbola stāv enerģija un informācija, kas darbojas zemapziņas līmenī. Ar to palīdzību mēs sakārtojam, līdzsvarojam savu gaismas ķermeni, balstoties uz mūsos pašos esošo informāciju, intuīciju, apziņu un zemapziņu. Izmērs 5cm x 11,5cm


£10