Šajā simbolā izteikts cilvēka priekšstats par pasauli: koka saknes simbolizē pazemes pasauli, stumbrs – viduspasauli – vidi, kurā mēs uzturamies kopā ar dzīvniekiem un augiem, bet lapotne simbolizē augšējo, debesu pasauli, uz kuru visi tiecas. Šajā kokā apvienota izpratne par mūsu pagātni, tagadni, nākotni, par mūsu senčiem, mums pašiem, mūsu bērniem. Koks ir saikne ar garīgo, un ne tikai saikne, bet arī izpausme. Pasaules koka simbols saistīts arī ar Saules ceļu, tas ir Saules lēkta un rieta personificējums. Vienkāršākajā variantā zīme atgādina jaunu, zarot sākušu kociņu, bet krāšņākajos atvasinājumos zīme ir tikpat bagāta, kā tās skaidrojums. Nereti Austras koks tiek bagātināts ar Saules, Mēness vai Auseklīša elementiem, Māras zīmi. Izmērs 5cm x 11,5cm


£10