Pērkona zīme XL


187gr
187gr
187gr

PĒRKONA krusts, saukts arī par Ugunskrustu, Kāškrustu jeb svastiku. Ugunskrusts izaug no četrvienības – četriem pamatelementiem – zemes, ūdens, gaisa, uguns. Četri simbolizē pilnību, vienību starp debesīm un zemi, četras debess puses, četrus gadalaikus, četrus mūža posmus, četras mēness fāzes utt. Pērkons ir dieva gribas izpausme, senākais solārais rotējošais uguns simbols.Pērkons latviešu mitoloģijā ir galvenā debesu dievība, to sauca par Pēkoņtēvu. Šo zīmi latvieši skaidro kā debesu kalēju, ļaunuma mednieku, ļaunuma vajātāju, dievišķu enerģiju, dzīvības spēku. Pērkons ir labvēlīgs cilvēkiem, jo, kad pavasarī tas ducina, tā ir zīme, ka var sākt zemes darbus, sēdēt uz zemes, aukstums un visi nelabie ir aizbiedēti. Kad dzīvības ceļi aizsērē, vienmēr rīb, sper zibens, kas attīra no sārņiem un sajukuma. Tā ir svētības, enerģijas zīme, uguns sadedzina un atjauno. Ugunskrusts simbolizē gaismu, sauli, dzīves virzību, dvēseles, sirdsapziņas, miesas, gara harmonisku apvienojumu, kas iet cauri visām sistēmām, visi četri zari sākas no centra, simbolizē pasaules centru un dieva iemiesošanos pasaulē. Gan sargs, gan labklājības zīme. Pērkona krusts var būt gan uz vienu pusi vērstiem zariem, t. i., pa saulei vai pret sauli, gan savstarpēji savērstiem zaru galiem, gan sazarotiem, gan līkloču izvērstiem un arī ierotītiem. Ja zīme griežas pret sauli, enerģija koncentrējas centrā, ja pa saulei, enerģija ietiecas telpā. Domās ieliekot Pērkona zīmi saules pinumā, kura griežas pret sauli, attīrīsimies, sakārtosimies un koncentrēsim enerģiju uz savu augstāko ES, bet pa saulei uzlādēsim sevi ar veselību un gaismu Pērkona zīme ir senākā no Latvijas teritorijā – Trikātā – atrastajām zīmēm.


£10 
  • Piegāde: